W marcu nasze Panie polonistki przeprowadziły wiosenny konkurs Mistrz Ortografii klas 4-7. W kategorii klas 4-5 I miejsce zajął Natan Stryluk, II miejsce- Dagmara Żurowska, III miejsce - Emilia Flak. W kategorii klas 6-7 I miejsce zajęła Dominika Grabalska, II miejsce- Konrad Kowal, III miejsce- Milena Hyla i Julia Kochelska.

24 kwietnia odbył się miejski konkurs z języka polskiego dla klas czwartych "Z językiem polskim za pan brat". Uczniowie pisali dyktando, rozwiązywali rebusy, krzyżówki ortograficzne i przedstawiali inscenizację utworu poetyckiego. Nasza drużyna przygotowała scenkę do wiersza "Żuraw i czapla".

27 marca uczennice klas szóstych reprezentowały naszą szkołę w miejskim konkursie recytatorskim " Niektórzy lubią poezję". Uczestnicy konkursu recytowali utwory Wisławy Szymborskiej oraz innych noblistów.

Sukcesy nie tylko sportowe
  W dniu 13 czerwca 2023 r. o godz. 17.00 odbędzie się zebranie rodziców dzieci klas pierwszych (rok szkolny 2023/2024) w sali nr 20-21 - II piętro.
Zebrania i konsultacje

Zebrania!

W związku z zagrożeniem oceną niedostateczną:

klasy 1-8 (g.16.30) 15.05.2023 r.

Zebrania ogólne:

klasy 1-3 (g.16.30) 07.06.2023 r.

klasy 4-8 (g.16.30) 06.06.2023 r.

Legitymacje szkolne w ostatnim tygodniu września zbierane będą przez wychowawców klas. Klasy I i VII - oddają wychowawcy podpisane zdjęcie (imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania).

Skip to content