W piątek 29 kwietnia 2016r. cała społeczność szkolna wzięła udział w uroczystym apelu przygotowanym przez klasy 2a i 4b, z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Była to okazja do przypomnienia jakże ważnych faktów z historii Polski. Nie zabrakło odświętnych strojów i wyeksponowania symboli narodowych. W trakcie apelu zostały także wręczone nagrody w konkursie plastycznym "Gdzie chrzest, tam nadzieja", zorganizowanym w związku z 1050 rocznicą Chrztu Polski.

  W dniu 13 czerwca 2023 r. o godz. 17.00 odbędzie się zebranie rodziców dzieci klas pierwszych (rok szkolny 2023/2024) w sali nr 20-21 - II piętro.
Zebrania i konsultacje

Zebrania!

W związku z zagrożeniem oceną niedostateczną:

klasy 1-8 (g.16.30) 15.05.2023 r.

Zebrania ogólne:

klasy 1-3 (g.16.30) 07.06.2023 r.

klasy 4-8 (g.16.30) 06.06.2023 r.

Legitymacje szkolne w ostatnim tygodniu września zbierane będą przez wychowawców klas. Klasy I i VII - oddają wychowawcy podpisane zdjęcie (imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania).

Skip to content